[ Login ]
There are 321 days until our 17th anniversary!
Serving Since:
December 06, 2001
for 5887 days
Welcome to NplaimHlub
Email or Username:
Password:
Forgot Password?
Do not have an account? Sign Up Here


Always Here and Always Will Be...

Hauv koj lub neej puas muaj ib tug uas koj hlub koj nco tag li tsis ploj hauv lub siab.Zoo li lub neejyuav nyob tsis muaj nws tsis tau.Puas tau muaj ib tug uas zoo tag txhua yam rau koj es tej thaum koj xav zoo li tsis yog tiag, zoo li yog npau suav xwb thiab zoo li uas tej yam nws muaj ntawm nws tu... Read more
Sometime I wonder what it is that I did to deserve you.The love and happiness I am feeling,The countless smiles you have brought to my face,The joy you have given to me,My life have change since you have entered it.My days are brighter just by hearing your voice,My night by having you next to me and... Read more