[ Login ]
There are 124 days until our 14th anniversary!
Serving Since:
December 06, 2001
for 4987 days

KabZiag
Total 22 Articles
Articles by KabZiag
Hmoov Dabtsi...Final
Dear Ger, Don’t go looking for me after you read this letter. I know I haven’t been a good wife . . . Full Story
Hmoov Dabtsi...4
***At the hospital*** “Me tub, nyab neb muaj lus tsis sib haum li cas es ho muaj teeb meem li no ma. . . Full Story
Hmoov Dabtsi...3
Ger was breathless and went still while Bao took his bag into his room. He followed her and was caug. . . Full Story
Hmoov Dabtsi...2
That very first night, Ger, wanting to assure Bao that it's her home also and wanting her to feel co. . . Full Story
Hmoov Dabtsi...1
***6 Months into the relationship*** Lying on her back on the soft green grass with her boyfriend. . . Full Story
[ View More ]

Hlub Ib Zaug Nco Ib Sim-End Back
By: KabZiag on October 2, 2006, 11:42 am Views: 2181
Kiab: “Kuv ua koj tsaug ntau ntau ua tau ib ntus no koj ua rau kuv muaj kev kaj siab heev. Tsis yog tias kuv tsis xav pom koj, tabsis hauv kuv lub siab tseem tshem tsis tau nws tawm. Qhov no yog qhov tseeb. Kuv tsis xav kom koj mob siab, tabsis kuv kuj tsis xav dag koj ib yam thiab. Txog hnub no kuv yeej tsis tau xav tias koj yuav nyiam raug ib tug neeg zoo li kuv”.
Keej: “Thov txim os Kiab, kuv totaub koj yuam kev lawm. Ua li neb twb sib tso ntev npaum cas lawm?”

Kiab: “Tau ntev lawm”, Kiab hais lub suab txawv lawm. Keej thiaj li paub tias tsis tsim nyog nws nug es ua kom Kiab lub kuamuag poob.

Keej thiaj li cev tes mus so Kiab kuamuag.

Keej: “Kiab, tsis txhob quaj lawm os. Tus neeg zoo li nws tsis tsim nyob yuav tau koj txoj kev hlub thiab kev nco li. Txij no mus cia kuv mam li los ua tus hlub koj thiab txhawb koj mus lawm yav tom ntej es txhob quaj lawm nawb. Lig lig lawm thiab es koj mus tsev nawb tsam koj niam nkawv ho txhawj txhawj koj”.

Kiab: “Yog li no ces mus koj ho tuaj nawb”.

Keej: “Aws”.Hmo ntawv Keej los txog tsev nws chim rau nws tus kheej heev li uas nws tau ua rau Kiab kuamuag poob. Txij li thaum nws paub Kiab los tsuas yog pom Kiab lub ntsej muag luag ntxhi xwb thiaj li ua rau nws tsis paub tias Kiab muaj kev ntxhov siab, paub li xwb haj yam ua rau nws xav hlub Kiab tuaj.Muaj ib hnub tshav tshav ntuj, Kiab thiaj li mus taug kev ua si rau tom lub park uas nyob ze ze lawv tsev. Nws pheej saib cov nplaim dej xwb tsis nco saib kev li, tos nco xwb nws cia li mus phooj ib tug txiv neej. Nws thiaj li nyo hau thiab thov txim, tabsis thaum nws tsa hau tuaj saib no cas yog Keej xwb.

Keej: “Cas koj mus kev es tsis saib kev li, yog kuv xwb os, yog lwm tus mas lawv tsis kam zam txim li nawb”. Keej hais dag ntsuav.

Kiab: “Twb yog hnub no tshav ntuj heev, cov nplaim dej nws ci thiab ntas tau zoo nkauj kawg li kuv thiaj li tsis nco saib kev lawm xwb os. Ua li koj ho tuaj dabtsi ntawm no thiab?”

Keej: “Twb yog kuv tuaj tim nej tsev no tab sis koj tus niam hluas tias koj tuaj taug kev ua si rau ntawm no lawm no kuv thiaj li lawv koj qab tuaj xwb os”.

Kiab thiab Keej nkawv thiaj li los zaum sib tham ua si ntev loo Keej thiaj li coj Kiab mus noj mov. Thaum nkawv noj mov tag lawm Keej thiaj li coj Kiab los tsev.

Keej: “Kiab, koj nrog kuv es koj puas muaj kev kaj siab thiab zoo siab thiab na lov?”

Kiab: “Yog hais tias nrog koj lawm ces, txawm kuv yuav ntxhov siab npaum cas los kuv yeej muaj kev zoo siab xwb tiag”.

Keej: “Yog li no koj puas txaus siab mus nrog kuv ua neej thiab?”

Kiab: “Keej, yog hais dag xwb no ces puma chawj os, yog koj hais tiag thiab koj yeej xav tiag yuav nrog tau kuv ua lub neej ntev ntev lawm yav tom ntej no ces kuv yeej zoo siab hlo nrog koj ua neej xwb mas”.

Keej: “Kuv hais tiag tiag li hos”.

Kiab: “Es koj tsis xav li cas rau kuv lov?”

Keej: “Kuv nkag siab zoo mas Kiab. Txoj kev sib hlub ces txhua leej txhua tus yeej muaj, tau hlub lawm ces muaj qee zaus kuj tseem ua rau yus rov nco txog thiab”.

Hnub ntawv Keej los txog tsev nws zoo zoo siab heev li. Nws niam pom nws luag ntxhi xwb thiaj li nug nws tias: “Me tub, cas hnub no koj nim luag ntxhi xwb es yog muaj dabtsi ua rau koj zoo siab na?”

Keej: “Nim, ib pliag txiv los kuv mam li qhia txiv neb ob leeg paub os”.Noj hmo, Keej thiab li hais rau Keej txiv tias Keej muaj lus yuav nrog nws tham.

KeejT: “Me tub, muaj lus dabtsi, noj hmo tag mam li tham os”.Noj mov tag, Keej thiaj li los pab nws niam ntsaig mov thiab ntxuav tais diav. Thaum ua haujlwm tiav tag lawm Keej thiab nws niam thiaj li los nrog nws txiv zaum ntawm sofa.Keej: “Txiv thiab Niam, kuv xav yuav pojniam lawm. Kuv twb ntsib thiab nyiam raug ib tug ntxhais los tau ib tog xyoo no lawm, Kuv xav lawm tias nws los yeej zoo phim los ua neb nyam lawm thiab, ua li neb ho xav li cas?”

Keej Txiv: “ Me tub, yog koj nyiam thiab npaj siab tau lawm no ces tos zoo caij zoo nyoog tso lawm xwb tiag. Cia tag kis kuv mam li mus nrog hlob lawv tham es nrhiav kom tau ib lub zoo caij zoo nyoog tso kuv mam li qhia rau koj paub nawb”.

Keej: Ua li mas txiv. Yog li ces ua niam neb tsaug nawb”.Lub caij lub nyoog muab teem rau lub 1 hlis hnub tim 11 thaum 6:30 PM. Hnub ntawv Keej tsis qhia Kiab paub li. Nws coj Kiab mus noj mov tag ces cia li coj kiab los lawm.

Kiab: “Keej, nov twb tsis yog mus tom peb tsev lawm sav?”

Keej: “Tsis yog, ib pliag koj yeej paub xwb mas.”Kiab saib mas zoo li hnub no Keej txawv txawv ua rau nws xav tsis tawm li.

Thaum Keej coj tsheb los nres sab nram qhov rooj nws thiaj li tig los hais rau Kiab tias: “Los wb mus tsev os”.

Kiab: “Huh? Txhob dag kuv os…”

Keej: “Tiag tiag hos.”

Keej thiaj li tuav Kiab tes thiab coj Kiab los mus khob qhov rooj. Keej Txiv thiaj li muab qab coj los lwm nkawv tag nkawv mam li nkag tau mus hauv tsev. Thaum nkawv mus txog hauv tsev lawm, neeg twb tuaj coob coob puv tsev tag li, tos saib tus nkauj nyab tshiab xwb.

“Neb los lawm los Nyab!” Lawv sawv daws hu.

“Aws” Keej thiab Kiab teb.

Keej txiv thiaj li tso neeg mus fij xo.“Naib! Mus qhib qhov rooj seb, tej zaum Kiab los lawm os” Kiab niam hais rau Kiab tus niamhluas Maiv Nruas. Maiv Nruas khiav khiav mus qhib qhov rooj no cast sis yog kiab, yog ob tug neeg txawv txawv.

“Niam! Niam! Hmoob tuaj os!” Maiv Nruas hu. Kiab niam thiaj li los saib.

KN: “Neb tuaj los! Los tsev los!”

“Aws”.

Keej tus txiv hlob: “Nej txiv puas nyob lawm ne?”

KN: “Nyob kawg mas, zaum tom sofa saib tv xwb os”.

Nkawv thiaj li mus tom livingroom.

KT: “Oh, nej tuaj sav…Los, los zaum ma. Neb yog leej twg thiab neb muaj haujlwm dabtsi os?”

TxivHlob: “Tsis muaj dabtsi thiab os tabsis mas peb tus tub Keej tau nyiam raug nej tus me ntxhais es tau coj mus ua peb nyab lawm. Mas wb tuaj no yog niam thiab txiv kom wb tuaj tso xov rau nej paub….etc..”

Kiab niam hnov li xwb ces Kiab niam twb quaj quaj lawm.Tom qab uas fijxov tag thiab teem tau caij nyoog ua tshoob lawm sawvdaws mam li mus tsev tag lawm. Kiab mas zaum zaum Kiab sab tag li.

Keej thiaj li coj Kiab, nkawv mus rau tom txaj lawm. Keej thiaj li hais rau Kiab tias Keej mus da dej lawm es kom Kiab nyob tos. Keej mus lawm, Kiab nyob Kiab nco nco Kiab niam lawv ces Kiab quaj quaj. Keej tawm los no cas Kiab quaj quaj ces Keej thiab li mus puag kiab thiab hais rau Kiab tias, “Honey, tsis txhob quaj quaj, kuv paub tias koj nco nco koj niam lawm, tabsis ob peb hnub saum no xwb wb mam li mus saib lawv os”.Keej lub cell nrov nrov, Keej muab los saib no cas yog hu tim Kiab tsev tuaj.

“Hello?”

KN: “Leej twg los?”

Keej: “Keej os”.

KN: “Me tub, koj ntshaw ntshaw kuv tus ntxhais li koj tau lawm koj yeej meem hlub nawb, yog hnub twg koj tseem tsis hlub thiab mas koj pom ntuj dub ntag os!”

Keej: “Niam, koj tsis txhob txhawj os, kuv yeej nyiam thiab hlub Kiab tiag tiag es kuv thiaj li tau coj nws los lawm. Yog kuv tsis nyiam thiab tsis hlub ces kuv yeej tsis coj nws nrog kuv los es txawm tias wb ob tug meyuam tau ua siab neb ob tug laus lawm los neb ho zam txim pub rau wb thiab os”.

KN: “Kuv nrog Kiab tham sob!”

Keej thiaj li cev lub phone rau Kiab.

Kiab: “Niam….”

KN: “Me ntxhais neb sib sib nyiam es neb thiaj li sib raws mus lawm, neb yeej meem sib sib hlub nawb mog”. Kiab niam quaj quaj ces Kiab quaj quaj thiab laud…Kiab hais tsis tau lus li.

Keej thiaj li hais kom Kiab tsis txhob quaj quaj.Lub tshoob muaj noj tag dhau los mus lawm ib xyoos ntau, Kiab thiaj Keej nkaw thiaj li muaj ib tus me ntxhais. Nkawv thiaj li muab hu ua Yaj Yuam.Txoj kev sib sau ua neej yeej tsis yooj yim, yeej muaj qhov phem qhov zoo, yog tias ib leeg totaub ib leeg ces lub neej yeej muaj zoo xwb. Tsawg txoj keb sib hlub uas yus tau muaj nyob rau hauv txoj kev hluas, yus yeej nco ntsoov mus tag yus sim neej. Zaj dabneeg no tsuas los xaus li no lawm xwb.

 Comments Add a Comment

Articles
Kuv Me Nkauj Npausuav  September 26, 2014, 7:37 pm
Yog Vim Dab Tsi  September 24, 2014, 5:49 pm
vim tsis qhia  September 24, 2014, 5:31 pm
Kuv Thov Txim  September 24, 2014, 5:15 pm
Kuv Nco KOJ  September 3, 2014, 11:22 pm
Wild Rooster's Journey to Freedom  June 11, 2014, 1:08 am
LUS ZAIS TXHAWB SIAB II  March 9, 2014, 6:14 pm
Paj Hnub Hli: Noob Neej Leej Ntxhais Zoo Nkauj  February 25, 2014, 6:14 pm
YUAV TAU SIV HOS.  February 6, 2014, 5:44 pm
Dab Neeg Hmoob TXHAWB SIAB  December 6, 2013, 8:04 am
Submit Article  Back