[ Login ]
There are 126 days until our 14th anniversary!
Serving Since:
December 06, 2001
for 4985 days

Articles
Submit Article
 
Latest Articles
By Kou Posted On September 26, 2014, 7:37 pm
Sijhawm nim ncaim los lawm ntau niajXyoo dhau zujzus los lawm ntauj liajKuv rov tuaj ntawm tej chaw qub,Rov nco nco txog ib tug qub hlub.Aub me Nkauj Npausuav nyob li cas lawm,Noj qab nyob zoo, tau me ab puag khawm?Muaj tub muaj kiv puv tseg tag lod?Ntxhais ntshe twb loj yuav pov pob lawm od?Portland lub zos uas koj khiav mus 2005,Ntshe koj lub nee... Read more
0 comments
By PajXia Posted On September 24, 2014, 5:49 pm
DY, koj yog tus neeg ua kuv hlub tshaj yog vim li cas wb tseem yuav sib plam. Vim yog txoj hmoo los yom vim leej twg, wb kev hlub thiaj li yuav tau muab sau ua ib zaj dab neeg. Yog vim txoj hmoo los yog vim dab tsi wb ob leeg lub kua muag thiaj li tau nrog, yog vim dab tsi tiag kuv thiaj li yog tu ua tsis tau koj es ho yog luag. Yog vim li cas wb k... Read more
0 comments
By PajXia Posted On September 24, 2014, 5:31 pm
Vim li cas thaum kuv ntsib koj peb xyoo ntas los kuv ho tsis xub qhia tias kuv nyiam koj. Es mam niam qhuav qhia koj xyoo tas los tias nyiam xwb. Thaum  ntawv wb thiaj li mam pib wb txoj kev hlub xwb. Los txog rau hnub no kuv mam li paub tias koj twb yog luag tus lawm. Txawm yuav hlub koj npaum li cas los ua tsis tau li cas vim koj yog neeg mu... Read more
0 comments
By PajXia Posted On September 24, 2014, 5:15 pm
Thov txim os mog tus neeg ua kuv hlub. Vim yog wb daim ntawv txoj hmoo tsis sis raug, es kuv thiaj li yuav tau tso koj mus rau luag. Ntshe yeej yog vim tiam no wb tsuas yog nqa tau daim ntawv los ua nkauj ua nraug xwb, wb tsis tau nqa daim ntawv los ua txij ua nkawm.Vimyog luag nqa tau daim ntawm los ua koj txij koj nkawm es luag thiaj li tau koj l... Read more
0 comments
By hNUbCi Posted On September 3, 2014, 11:22 pm
Rov ncig tuaj txog nplaimhlub, wb thaj chaw ua si. Kuv nco txog koj, nco wb lub sij hawm luag ntxhwb ntxhi Puas muaj hnub koj rov tuaj txog nplaimhlub, wb thaj chaw sib ntsib Nraug hmoob e... koj puas tseem nco nplaimhlub tus Hnubci.  ... Read more
1 comments
By tig_los_hlub Posted On June 11, 2014, 1:08 am
THIS IS NOT AN AD, but ENCOURAGEMENT.Questions to ask yourself:1) If you know of a Hmong millionaire that shared his or her secrets to the world, please let me know. So far I haven't seen one except in Network Marketing, which everyone got sick and tired of joining. Do you want your children to learn the "real" lessons taught by successful people t... Read more
0 comments
By tig_los_hlub Posted On March 9, 2014, 6:14 pm
Kuv yuav txais tos hnub no nrog txoj kev hlub nyob hauv kuv lub siab. Qhov no yog qhov lus zais uas tob tshaj plaws txog txoj kev muaj-yeej rau txhua txhia yam. Neeg lub dag-zog yeej phua tau yav tawv tshaj plaws thiab muaj peev-xwm rhuav tshev tau txoj-sia, tiam sis tsuas yog qhov uas neeg tsis pom, uas yog kev hlub, thiaj yuav qhib tau n... Read more
0 comments
By tig_los_hlub Posted On February 25, 2014, 6:14 pm
Chiv keeb huam huaj txwv laus puaj tiam ntuj qhib sim los mus, lub ntuj xeeb tau noob neej thiab noob qoob noob loo, lub ntuj yeej ib txwm nyob sov muaj hav zoo nuj txeeg dej ntshiab thoob plaws qab ntuj khwb.  Nyob rau ib lub zos Hmoob puab ntawm ib lub ncov roob muaj ib tug ntxhais hluas nkauj lub npe hu ua Paj Hnub Hli, yog xeev txw... Read more
0 comments
By therOOtsoflove Posted On February 6, 2014, 5:44 pm
Cov phooj ywg...txhua leej txhua tus.Nej puas mus......ncig Techaws Los tsuas.Muaj zoo hluas...nyob pem toj siab.Zoo tiag tiag...koj puas xav tau.Yog npaj txaus...peb mus saib xyuas.Yeej tau puag...yog mus nrhiav tau.Yuav tau qhau...li koj siab nyiam.Koj hmoov tiam...koj yuav tau hlub.Yog ntawv rub...yuav zoo koj plawv.Yuav tau Tawv...Thiaj Ntsib n... Read more
0 comments
By tig_los_hlub Posted On December 6, 2013, 8:04 am
Tsoom kwv tij nkauj muam Hmoob sawv daws, kuv muab ib zaj dab neeg uas hnov ntev ntev tag kev los lawm, tus piav qhia twb dua toj los tau ntau xyoo lawm, tham ua chaw kaj siab rau nej mloog me ntsis. Txawm leej twg twb ho hnov thiab paub zoo dua los thov zam txim, ho ntxiv koj li kev hnov rau kom tsoom Hmoob paub ntxaws thiab. Peb tsis muaj teb mua... Read more
0 comments
 
    Next

VigLink badge