[ Login ]
There are 312 days until our 14th anniversary!
Serving Since:
December 06, 2001
for 4800 days

nraughlubmuas
Total 16 Articles
Articles by nraughlubmuas
Los Txog Tus Hlub Yuav Txiv Lawm
Muaj ib zaug hauv lub neej, ib tug niam Meskas yuav ib tug txiv Hmoob Vaj. Nkawv yug tau ib tug ntxh. . . Full Story
Hmoob Lub Neej Tom Qab Vaj Pov
Txij thaum Nais Phoo Vaj Pov tuag los txog rau tam sim no, kuv mloog cov lus uas cov pej xeem Hmoob . . . Full Story
Do More Than Just Sharing Your Story or Poem with Others
If you are like me, spending a lot of time on the internet, writing, reading, and sharing stories et. . . Full Story
Muaj Neej Tag Tseem Kho Siab
"Ntshe kuv yuav tuag vim kev nco koj" yog txoj kev nco thaum tseem hluas, thiab yog txoj kev nco uas. . . Full Story
Ntev Los Lawm
Tau ntev lawm tsis tau sib ntsib Yam hmab dib twb qhuav yuav tag Lub ntsis nkag khuam tej nplooj l. . . Full Story
[ View More ]

Vaj Pov Lub Ntees Cais Hmoob Back
By: nraughlubmuas on January 24, 2011, 5:07 pm Views: 14517

Nag hmo kuv nyuam qhuav pom qhov xov xwm hais tias cov kwv tij Hmoob nyob California ib txhia yuav tsis koom Vaj Pov lub ntees, vim rau qhov Vaj Pov cov neeg tsis pub lawv los mus hais lus rau hauv lub ntees. Cov neeg tshaj cov tau hais tias cov Hmoob tawg ua ob pab. Hmoob 18 Xeem thiab Lao Family tsis muaj kev koom tes lawm. Muab xav los mas kuj yog ib qho ua txaj muag kawg rau peb Hmoob. Yam uas Vaj Pov ntshai tshaj plaws yog qhov uas thaum Vaj Pov hais tsis tau lus lawm, es Hmoob cov coj nyias yuav cob nyias cov neeg mus ua nyias ib pab ib pawg. Vaj Pov txoj kev ntshai yog qhov uas Hmoob yuav rov qab mus taug txoj kev uas nyias hwm nyias xeem es tsis muaj kev sib koom tiag tiag.


Lub xyoo tag los no, thaum Senator Mim Muas tau tau tso nws tes hauj lwm tseg, tau muaj ob peb tug Hmoob sawv los mus txeeb nws lub rooj zaum. Lawv nyias qw nyias ua nyias pab nyias pawg. Txog thaum kawg, Senator Mim Muas lub rooj poob lawm huv si. Tsis muaj ib tug Hmoob tau lub rooj ntawd tuav li. Qhov no twb rov yog ib qho qhia tias Hmoob yuav rov tawg dua. Zaum no tej zaum yuav tsis muaj ib lub teb chaws twg tos Hmoob lawm, vim hais tias tiam no Hmoob tus coj nyuam qhuav tu siav, tseem yuav tshuav ntev mam li yuav muaj ib tug coj uas rov qaws tau haiv Hmoob los sib koom dua.


Yeej muaj tseeb tiag hais tias Haiv Hmoob sawv daws hmov tshua txog Vaj Pov thiab nws tej txiaj ntsim uas tau qaws hus cov Hmoob los sib koom thiab qhib txoj hau kev rau sawv daws tuaj nyob lub teb chaws vam meej. Thaum nws txoj sia tu lawm, txhua tus Hmoob uas hmov tshua yeej xav tuaj hais lus rau nws lub ntees, tab sis tej zaum yuav ua tsis tau li ntawd rau txhua leej txhua tus. Sawv daws yeej muaj ib qho hlub tshua thiab khuv xim Vaj Pov, tab sis kuv xav tias hais txog ntawm lub ntees tuag, tej zaum yuav zoo dua uas sawv daws cia li tuaj mus koom thiab hawm xwb. Kev yuav hais lus rau lub ntees tuag, cia rau tsev neeg thiab cov txheeb ze.


Hais txog yav tom ntej no mus, Vaj Pov tuag lawm ces txoj hau kev qhib lug rau Hmoob rov tsa dua tus coj tshiab, tab sis tej zaum yuav tsis muaj tus ua tau li Vaj Pov lawm. Qhov no yog vim lub caij nyoog txawv lawm thiab cov Hmoob txawj ntse coob dua li Vaj Pov tiam lawm. Thaum zoo li no cov Hmoob yuav rov tawg ua nyias pab nyias pawg zoo li kev xaiv tsa nyob rau Minnesota.

 Comments Add a Comment

Articles
Kuv Me Nkauj Npausuav  September 26, 2014, 6:37 pm
Yog Vim Dab Tsi  September 24, 2014, 4:49 pm
vim tsis qhia  September 24, 2014, 4:31 pm
Kuv Thov Txim  September 24, 2014, 4:15 pm
Kuv Nco KOJ  September 3, 2014, 10:22 pm
Wild Rooster's Journey to Freedom  June 11, 2014, 12:08 am
LUS ZAIS TXHAWB SIAB II  March 9, 2014, 5:14 pm
Paj Hnub Hli: Noob Neej Leej Ntxhais Zoo Nkauj  February 25, 2014, 5:14 pm
YUAV TAU SIV HOS.  February 6, 2014, 4:44 pm
Dab Neeg Hmoob TXHAWB SIAB  December 6, 2013, 7:04 am
Submit Article  Back